Journalist dömd för förtal | SVT Nyheter

1544612066

 

En frilansjournalist i Västmanland döms av Svea hovrätt till böter för att ha förtalat en affärsman.

Journalisten har skickat mejl till två personer där han utpekat affärsmannen som en brottsling och framfört nedsättande omdömen om honom.

Hovrätten skriver i domen att journalisten inte skyddas av tryckfrihetsförordningen eftersom reglerna inte värnar den som begår brott, i det här fallet förtal. Journalisten döms till böter och ska dessutom betala sina egna och affärsmannens advokatkostnader.

I Västmanlands tingsrätt friades journalisten.

Advertisements

The eclipse group donation program has equipped children in India…

The eclipse group donation program, which includes the property developer company Systemhus, has been active in a village in India the day before Christmas. The program representatives met children in the village and supported them with shoes and clothes.

Eclipse-Indieninsats

The need for non-profit support efforts in the global local community is extensive and entrepreneurs working on realizing business ideas are often very well aware of the human beings’ primary needs,such as food, clothing and a place to sleep. The program was started from a will to support vulnerable people and to contribute to the development of the global society, something that has beenconcretizedby this distribution of shoes and clothes.

We are building tomorrow’s corporate business! Our investments are usually in startups in fine tech, apps and real estate. This way we have good returns and secure investments. The company also acquires and manages own property projects. To know more, please visit https://eclipseassets.com/

Systemhus utvärderar hashtag allaskabo – SYSTEMHUS

 

b198d71958c68ab8_800x800ar

Systemhus, som skapat hashtag #allaskabo, har nu gjort en utvärdering och kan glädjande konstatera att introduktionen har blivit inte mindre än en succé. Google visar att 3 580 resultat kommer upp av vilka Systemhus står för de flesta. Begreppet ”alla ska bo” är Systemhus vision om att skapa förutsättningar för alla, att kunna ha en egen bostad oavsett

 

inkomst och skede i livet. – Även andra företag har uppmärksammat Systemhus hashtag och vision vilket vi är mycket stolta över. Tack alla ni som är med och bidrar till att skapa möjligheter för ett ökat

 

bostadsbyggande genom att kommunicera #allaskabo. Vi fortsätter nu arbetet med positiv energi, säger Linus Söder, vd Systemhus AB (Publ).

 

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

 

 

 

NATHATAD – THONY NORELLI

image-1

Thony är en entreprenör i ordets rätta bemärkelse.
Han har sedan barnsben startat projekt och sett lösningar där andra ser problem.
Den där innovativa ådran gör att det snabbt händer saker, och det har hänt att det ibland blivit i lite väl godtrogen anda. Samtidigt är välvilja något som är starkt integrerat i Thonys ryggmärg och också ett typ av val i människosyn. Att tro gott om människor.
Med detta i åtanke så är det extra besynnerligt att just Thony har fått en stalker som bestämt sig för att förgöra honom i företagsväg. Det visar på hur ruggigt allmängiltigt detta ämne är; näthat. För att kvalificera så ska du ha eller göra något som sticker i någons ögon och sen är det i princip klart.
I Thonys fall är det med största sannolikhet pengarna som är i omlopp som skapar klådan hos hans stalker.
Thony har sedan starten på sitt yrkesliv på 80-talet, hängt med i utvecklingen av både IT samt andra instanser av samhället, och genom den ständigt klarsynta uppdateringen av vad som är behov och efterfrågan så har denna skickligt analytiske man uppnått många toppar i sin karriär.

Idag driver Thony ett antal bolag som befinner sig i såväl olika utvecklingsstadier som skiftande fält. Bland annat ett spännande projekt med hyresrätter i ett bolag vid namn Systemhus!(the word Systemhus should be a link to Systemhus website)

Läs mer här nedan där du finner länkar till Thonys företag samt egna hemsida.

Systemhus kommenterar dagens artiklar i Upsala Nya Tidning

Systemhus-kommenterar-dagens-artiklar-i-Upsala-Nya-Tidning

Systemhus meddelar härmed att företaget sannolikt har utsatts för en falsk tillvitelse av en tidigare arbetskollega. 

Falskeligen har det påståtts att oegentligheter skulle ha begåtts och följaktligen har bolaget idag blivit kontaktat av polis. De ”oegentligheter” bolagets ledning anklagats för har ej någon förankring i verkligheten men Systemhus framställs i dålig dager vilket har fått till följd att två reportrar publicerat artiklar i Fagersta Posten och Upsala Nya Tidning.

Företaget reagerar främst på det sätt som publiceringarna har skett och refererar även till rubriceringen falsk tillvitelse när det handlar om dessa två reportrar. Systemhus kommer att vidta rättsliga åtgärder och förbereder sig för fler artiklar. Beroende på utformningen av dessa och innehållet kommer bolaget att bedöma eventuella rättsliga åtgärder från fall till fall för att skydda bolaget och aktieägarna mot falsk tillvitelse.

– Systemhus är sannolikt ett av marknadens mest intressanta snabbväxande bolag inom fastighetsbranschen och som har skapat en plattform för att kraftfullt kunna gå in på marknaden och bygga bort den rådande bostadsbristen på framförallt hyresrätter i Sverige. Som ett publikt bolag välkomnar vi en genomlysning, men det måste ske under ordnade former och inte genom falsk tillvitelse med medias goda minne som i detta fall. Vi kommer inom de närmaste veckorna att informera om flera nya projekt via våra sedvanliga kanaler, säger Linus Söder, vd på Systemhus.

Systemhus har tidigare innan dagens artiklar kallat till pressträff imorgon kl. 15:00 i företagets lokaler i Enköping och välkomnar media.

Systemhus har ej beretts tillfälle att kommentera dagens publicerade artiklar.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Systemhus satsar på hyresrätter – Thony Norelli

Bostadsköerna i Sveriges kommuner ringlar sig långa. Ett stort fokus på att bygga vinstdrivande bostadsrätter och låga räntor har skapat en enorm brist på hyresrätter.

Det låga antalet byggda hyresrätter sätter käppar i hjulet för alla som vill flytta och de som behöver ett förstahandskontrakt. Detta faktum vill nu Systemhus ändra på. Oavsett om det är ditt första boende eller om det är dags för något mindre eller större så hjälper vi dig! #allaskabo.

systemhus-satsar-pa-hyresratter

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Systemhus kraftsamlar och genomför en intern kommunikations- och strategidag

Systemhus utvecklas i rask takt och har under den senaste tiden genomfört ett antal nyrekryteringar och fler kommer. Detta i kombination med att fler och fler intressanta projekt är på väg in ökar behovet av en effektiv intern kommunikation och samordning.

Därav var nu det dags att samla så många som möjligt i organisationen för att utveckla strategin men även skapa ett trevligt tillfälle att träffas, då många dagligen är utspridda och arbetar i olika projekt.

Teambuilding-Systemhus.jpg

 

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMHUS I SAMMANDRAG – Thony Norelli Sweden

SyStemhuS AB (puBl) driver i huvudsak flerbostadsprojekt med hyresrätten som upplåtelse- form. Bolaget arbetar över hela landet och givet dagens marknadsförhållanden så är förutsätt- ningarna gynnsamma på alla befintliga och planerade projekt. Bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter.

För oSS Är VArJe ProJeKT UniKT och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda sam- arbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst kommersiella bo- stadsköpare och lokalanvändare men vi arbetar även direkt med kommande hyresgäster. idag utvecklar bolaget c a 1 200 byggrätter med tonvikt i Mellansverige. Takten beräknas öka under fortsättningen av 2018 för att under 2019 förväntas accelerera. nu saluför Systemhus också attefallshus under varumärket Min Attefallare, för att säkerställa kvaliteten på husen så har vi förvärvat en del i ett bolag som har sin verk- samhet i Sverige.

systemhus-i-sammandrag-thony-norelli-swedenconverted-1-638

Attefallshus massproduceras

SyStemhuS hAr etABlerAt ett samarbete med Mälardalens Husproduktion AB som driver en husfa- brik i haga utanför harbo i heby kommun. I avtalet med mälardalens husproduktion AB har Systemhus 10% ägarandel. inledningsvis produceras husblock för bl a attefallshus. Att utifrån kundens beställning till slutleverans kunna erbjuda konkurrenskraftiga produktionstider har varit en viktig strategi för Systemhus, likväl som att säkerställa erforderlig kvalitet och minimal miljöpåverkan i samtliga led.

lÄGet I upplAnD är strategiskt valt för leveranser över hela riket. Bara inom några timmar kan leveranser ske till hela Mellansverige. Systemhus räknar med positiva kassaflöden redan under hösten och satsningen är helt i linje med Systemhus ambition att gynna svensk industri och samtidigt kvalitets- och miljösäkra företagets byggproduktion. genom att bygga in trä i huskonstruktionen binds koldioxid. Detta i kombina- tion med kortare transportavstånd med mindre koldioxidutsläpp innebär totalt sett en minskad koldioxid- förbrukning i linje med Systemhus klimatstrategi.

Uppföljning av våra humanitära insatser i Indien

I förra veckan meddelade Systemhus att de påbörjat ett välgörenhetsprojekt som går hand i hand med Systemhus vision #allaskabo där vi stödjer ett projekt som bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien. Idag fick vi en sammanställning samt bilder från våra vänner.

IMG20180824100549-300x300

Det var ett lyckat event och vi mättade under två bespisningar, frukost och lunch, drygt 2 100 personer varav många barn vilket ju är speciellt glädjande. Nästa event kommer att ske i december och vi är redan i färd med planeringen tillsammans med våra indiska partners.

 

Hope Quotes | Thony Norelli

 

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.”
― John Lennon

 

“I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.”
― Stephenie Meyer

 

“They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for.”
― Tom Bodett