Systemhus kraftsamlar och genomför en intern kommunikations- och strategidag

Systemhus utvecklas i rask takt och har under den senaste tiden genomfört ett antal nyrekryteringar och fler kommer. Detta i kombination med att fler och fler intressanta projekt är på väg in ökar behovet av en effektiv intern kommunikation och samordning.

Därav var nu det dags att samla så många som möjligt i organisationen för att utveckla strategin men även skapa ett trevligt tillfälle att träffas, då många dagligen är utspridda och arbetar i olika projekt.

Teambuilding-Systemhus.jpg

 

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

SYSTEMHUS I SAMMANDRAG – Thony Norelli Sweden

SyStemhuS AB (puBl) driver i huvudsak flerbostadsprojekt med hyresrätten som upplåtelse- form. Bolaget arbetar över hela landet och givet dagens marknadsförhållanden så är förutsätt- ningarna gynnsamma på alla befintliga och planerade projekt. Bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter.

För oSS Är VArJe ProJeKT UniKT och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda sam- arbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst kommersiella bo- stadsköpare och lokalanvändare men vi arbetar även direkt med kommande hyresgäster. idag utvecklar bolaget c a 1 200 byggrätter med tonvikt i Mellansverige. Takten beräknas öka under fortsättningen av 2018 för att under 2019 förväntas accelerera. nu saluför Systemhus också attefallshus under varumärket Min Attefallare, för att säkerställa kvaliteten på husen så har vi förvärvat en del i ett bolag som har sin verk- samhet i Sverige.

systemhus-i-sammandrag-thony-norelli-swedenconverted-1-638

Attefallshus massproduceras

SyStemhuS hAr etABlerAt ett samarbete med Mälardalens Husproduktion AB som driver en husfa- brik i haga utanför harbo i heby kommun. I avtalet med mälardalens husproduktion AB har Systemhus 10% ägarandel. inledningsvis produceras husblock för bl a attefallshus. Att utifrån kundens beställning till slutleverans kunna erbjuda konkurrenskraftiga produktionstider har varit en viktig strategi för Systemhus, likväl som att säkerställa erforderlig kvalitet och minimal miljöpåverkan i samtliga led.

lÄGet I upplAnD är strategiskt valt för leveranser över hela riket. Bara inom några timmar kan leveranser ske till hela Mellansverige. Systemhus räknar med positiva kassaflöden redan under hösten och satsningen är helt i linje med Systemhus ambition att gynna svensk industri och samtidigt kvalitets- och miljösäkra företagets byggproduktion. genom att bygga in trä i huskonstruktionen binds koldioxid. Detta i kombina- tion med kortare transportavstånd med mindre koldioxidutsläpp innebär totalt sett en minskad koldioxid- förbrukning i linje med Systemhus klimatstrategi.

Uppföljning av våra humanitära insatser i Indien

I förra veckan meddelade Systemhus att de påbörjat ett välgörenhetsprojekt som går hand i hand med Systemhus vision #allaskabo där vi stödjer ett projekt som bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien. Idag fick vi en sammanställning samt bilder från våra vänner.

IMG20180824100549-300x300

Det var ett lyckat event och vi mättade under två bespisningar, frukost och lunch, drygt 2 100 personer varav många barn vilket ju är speciellt glädjande. Nästa event kommer att ske i december och vi är redan i färd med planeringen tillsammans med våra indiska partners.

 

Hope Quotes | Thony Norelli

 

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.”
― John Lennon

 

“I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.”
― Stephenie Meyer

 

“They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for.”
― Tom Bodett

 

 

 

GetAccept tar in 13 miljoner för att göra det lättare att signa avtal

getaccept-tar-in-13-miljoner-for-att-gora-det-lattare-att-signa-avtal

 

GetAccept som skapat en plattform för elektronisk signering tar in 1,6 miljoner dollar, motsvarande 12,7 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerar gör den prestigefyllda inkubatorn Y Combinator, Palo Alto-baserade Amno Capital och ett antal affärsänglar, bland annat Magnus Emilson och familjen Hagnö som tidigt investerade i Spotify, enligt Di Digital.

GetAccept grundades av Samir Smajic, Mathias Thulin, Jonas Blanck och Carl Carell. Genom plattformen kan säljare effektivisera offert- och signeringsprocessen.

Pengarna kommer att investeras i att rekrytera ny personal samt utveckla plattformen för att möta nya marknadskrav, enligt vd:n Samir Smajic.

“Vi har varit frustrerade över att så många affärer slutar upp i vad vi kallar ‘The Valley of Death’. Det är tid att ändra det och arbeta smartare med säljdokument”.

Det var under förra våren som företaget flyttade sitt nordiska huvudkontor till Malmö.

GetAccept använder sig av artificiell intelligens (AI) och en chatbot som ställer frågor, vilket uppges öka sannolikheten för att kunderna signerar kontrakten.

Enligt företaget ökar antalet avslutade deals med 41 procent genom GetAccepted, jämfört med traditionell e-signering.

Three Key Success Factors in a Business Area To Developed.

Still, critical success factors are common to most businesses that assist management in measuring whether they are on track toward reaching profit and market share goals.

When an entrepreneur starts a business, he should consider three key success factors. These factors are key indicators and milestones that you set to measure the success of your company,

When an entrepreneur starts a business, he should consider three key success factors. These factors are key indicators and milestones that you set to measure the success of your company, according to business expert Steve Ma Reyna, writing on the Power Home Biz website.

 • Retaining Customers = In any industry, a company is successful if it can retain its key customers. A proactive and aggressive company does not become complacent after getting the big contract; it works to keep it. Develop new ideas based on the needs of your larger clients to keep them interested in doing business with your company. If your company cannot retain its top clients from year to year, staying successful will become increasingly difficult.
 • Product Development = Whether you sell a tangible product or a service, if you do not keep up with the changes in your marketplace as dictated by your customers, you cannot survive. Being first to market and staying ahead of the competition is always ideal in trying to maintain your market share, but it is not always achievable. At minimum, you need to make sure you are keeping up with the demands of your industry and are consistently recognized as a company that stays on top of product changes.
 • Cash Management = In any industry, with any company, one of the main keys to success is managing your cash flow properly. Maintain open lines of communication to potential investors and lenders at all times. That way, when you need financing quickly, you have options. The ability to manage your business so you have cash on hand can also help you get financing. When lenders see that you are able to balance your books and maintain a profit, they are more likely to approve your financing. Cash on hand is also important for those times when you cannot get approved for financing but need operating capital right away. Learn to manage your cash to help your company survive and prosper.

Impact of social media on sales Thony Norelli

20170601121116-shutterstock-391269286

You read Entrepreneur Middle East, an international franchise of Entrepreneur Media.

Sales play an important role in the growth of all business. The sales process consists of different methods, and one of them gets to know your customers and establish strong relationships with them. Social media, as we all know, connect people and can help companies get more information about their customers. It enables business owners to find out how their business is perceived by their customers, including what their customers like their competitors so that they can make the necessary changes to their products or services, and to initiate calls to grow a prospect or sales management. Here are some ideas on how social media can be used to create new sales and generate increased returns.

1. Choose the right social media platform Social media consists of different platforms, and when choosing the right social media platform for their business, entrepreneurs should begin to learn their customer base preferences. Social media can only be used intelligently only if the activity is active on the same online platform as its customers. It’s a waste of time to engage on a social media platform if your customers spend the majority of their time on another. One of the best social media is Facebook, especially for B2C companies, as it allows publishing ads. It can also be used with other platforms, such as Pinterest and Instagram. You can engage with new customers, take orders from them and keep them informed about your new offers and initiatives.

2. Connect to your prospects Once you have chosen the right platform, you must connect by creating a profile or page to be made in the company name. Then you can connect your prospects by following them, send them a friend request and so on. The question that arises here is how do you identify the prospects? This is where SEO techniques can be useful. You can use keywords to search for people who are active in or talking about your industry. It is advisable not to approach them with sales outlets immediately, but first to find out their needs and concerns.

3. Build relationships and participate in conversations Suitable for both customers and businesses, social media enables them to build long-term relationships. Entrepreneurs should know that it takes time before they get the desired results. Building long-term relationships is only possible when you invest time to investigate, create and share engaging content. It’s not a good idea to just send your customers a message with a note and a link to your site. They will be uninterested – but try to point out some issues of theirs that your product or service can solve.

These are three simple steps that can help your social media recognize, while increasing the sales of your businesses. It is also important to mention that you should strive to treat your potential customers with respect while adding value to their lives with your products or services.

 

 

8 things to look for in a student-centered learning environment, Thony Norelli | Sweden

688e314a-6123-4e40-b63e-3bfbfa2ec681_Thrive20Feature

When you enter a school, what are you looking for? When you think about what kind of learning environment is ideal for your child or the students you work with, what are the most important characteristics? What are the most positive, memorable experiences from your own school?

I appreciate many different learning models and environments and do not honestly think it’s my role to judge or evaluate what’s “good”. As I said, from years of classroom teaching and countless visits and interactions with excellent teachers all over the world, I have created a list of things I usually observe in good student-centered learning environments. As the Nellie Mae Education Foundation describes, student-centered learning studies “students in their own success – integrating their interests and skills in the learning process.” Student learning is personal, competence-based, happening at any time and / or anywhere and students have ownership in their learning.

I parade my personal list of thoughts from my teammates on Getting Smart to create a collection of “School Look Fors” based on our discussions and experiences in schools.

 

 

874d015b-1ffc-4965-be67-6b5282fe191a_GS20Look20for-640x408

Keep in mind that these Look Fors are not intended to evaluate a learning environment. Rather, they can serve as a springboard to create talks and discussion points. In addition, some of our favorite learning environments are places where teachers are still working to address some of these Look Fors. It is obvious yet important to say this: Every day is different in every school, and we are not familiar with the ongoing experiences and interactions of these teachings and learning in these spaces.

Among the fourteen School Look Fors above, there are eight in particular that really matter when it comes to student-centered learning environments.

1) High degree of student engagement; Challenge, enthusiasm, joy. One of the goals of creating a student-centered environment should be to make learning fun, challenging and engaging. Thrive Public Schools is one of the most happy places we have visited. Pleasing learning combined with goal-conscious challenge makes Thrive truly an incredible place. Laughter and engagement flow through each hall and classroom.

 

26a3adc8-5121-4009-b5ee-b473c34ffb4f_Thrive

2) Students know what they learn and why. Katherine Smith students, including the fourth grade student (pictured in Quality Work + Project-Based Learning at Katherine Smith Elementary) who shared their written project goals with us, know what they need to do to perform a project or task. The project was tailored to her goals and she worked at her own pace to achieve them. Educator from Katherine Smith agrees that this does not happen overnight, but with good PBL help, kindergartners can also have this level of focus and clarity.

3) Mixing of individual collaborative teams and large group work. Intrinsic Schools in Chicago are literally designed, both in structure and teaching, to be a blend of individual and teamwork. Students work all in great learning and rotate between groups or one-on-one instructions with their teachers.

 

4) Students use personal technology to produce as well as consume. Student-centered learning requires students to spend at least part of their day working with personal learning tasks or projects. CICS Irving Park students in Chicago use the summit during a number of school days, and staff now see that discipline problems are lower and commitment is skyrocketing. CICS Irving Park collaborates with LEAP Innovations in personal learning, working together to ensure that learning is not only individualized but also meaningful and linked to reality.

5) Students have the opportunity to work at their own pace and explore their own interests. Exploring student interests (and interests that they do not even realize they have) is the essence of a good student-centered environment. Students also work to deal with skills, or skills, and do it at the same time. Da Vinci students ebb and flow in and out of group work and individual projects, which are usually designed based on student interests. Many Da Vinci students work to master skills and earn SNHU credits to do that. They may choose focus areas for their learning, which may include learning about societies and causing them to be most passionate. Students often work with a similar set of goals, but not all of the same activity or task.

 

DVC

6) Students do the most of the work and talk. The students’ ideas and voices are central and central in student-centered learning environments. Design39 students are convinced communicators and employees. Learning Experience Designers (also known as teachers) empowers students to start and control their learning, but allows a lot of student discussion and working time. During our visit last year, the students worked themselves or in groups at school. A group of third grade we chatted where to address this question: “How can we define ourselves in this world we live in?”

7) There are several forms of assessment, feedback and demonstrations of learning. Students in student-centered learning environments receive a lot of feedback. They receive individual feedback, hopefully on both academic and social and emotional goals. They also get group or group response, maybe based on projects or group activity. At Cougar New Tech in El Paso Independent School District, students keep their projects open in an in-school museum. When visitors come, they get their presentations and get feedback to improve their work.

8) Instruction, culture and the environment reflect and include student and personality diversity. From the Secretary-General to the Vice President, the Chavez Multicultural Academic Center staff really reflects the community and the students served. The halls and walls are covered with student articles, cultural displays and messages of empowerment about diversity as a force. The students see themselves in their learning space and their cultural strengths are emphasized throughout the learning day and in the physical school environment.

 

 

e2507082-ebea-44ba-964c-d7e87c8cc7b5_Chavez

What else would you add? Above all, there is no better sign than being in a school environment where teachers, parents and students say they are happy about their school and are convinced of the quality of teaching and learning.

5 characters you have what it takes to be an entrepreneur | Thony Norelli | Sweden

 • 20160321103826-shutterstock-217119211You have an epic idea. Now then? The real challenge for any entrepreneur does not start. It’s left on business. Yes, you can be successful as an entrepreneur but it will not be easy. It has never been easy to start and run a successful company.

  Startups are always difficult. But if you do not pursue your dreams, you will never know if there is a chance to be successful. Dreams are all we have. Take them seriously. The bitter truth is that most entrepreneurs fail to get their businesses off the ground. Every insanely successful start story has a flip side. If you ask any good business owner about what is required, he or she will probably mention one of these characters.

 • You can do your ideas.

  “Y Combinator does not invest in ideas it invests in people” – Paul Graham

  Execution is all for start. You may have the best idea and even have money for it, but if you can not perform, you have no business. Having a good idea is not enough. You can have the most brilliant idea, but if it’s running badly, you will soon be out of order. You will end up in the dead pool.

  You do not need an original idea to be successful. Dating is nothing new but Tinder changed how to help people find better dates online. Google has conducted the search brilliantly but it was not the first search engine.

  There are hundreds of people who may have had a similar idea as your mind, but failed to implement. If you have what it takes to get an idea from nothing to a stable company, you will go a long way on your entrepreneurial journey. Ideas are cheap, it’s execution that matters.

 1. 1) You really care what you do or want to do.

  If you do not care enough about a product or service you want to give, you do not even start it. Startups are not sprints. They are marathon. You will not be able to build a company that can hold if it does not mean more than money for you.

  Every entrepreneur needs the intense, driving or overwhelming sense of conviction of his or her idea of ​​pushing it past the idea phase. Getting started takes a lot of stamina. And it can carry you down. It is full of stress and back support. And most startups fail. You must love it to get over every obstacle.

  If you are not passionate about your career choice, you can also give up right now because your start will never go as it should. Solving a problem you care about is a great way to start a business.

  2. You may come across failures in life and business.

  “If you’re not prepared to be wrong, you’ll never find any original.” – Ken Robinson, Successful entrepreneurs know how to overcome their failures. Failure is not a sign of permanent problems, but just as a step on the road to success. Big entrepreneurs know that. And they have the strength to go beyond temporary challenges.

  Read about Richard Branson. You will be surprised at the number of companies that he founded in the past. You probably know about his most popular company. But it goes beyond that.

  Check out this timeline of his business now and in the past. But not all are still running. But it gives you a good idea of ​​his stamina and what took him to make it as big as we know today.

  3)You are a passionate lifelong teacher.

  Work harder on you than you do at work. “- Jim Rohn

  The most successful entrepreneurs spend a lot of time working on their personal development. There are no traditional rules for success. What works for Google may not necessarily work for Yahoo. Wonderful entrepreneurs are constantly learning how their companies can adapt and change over time to be relevant now and in the future. The process of exploring, understanding and even managing different topics prepares entrepreneurs for new opportunities and helps them make informed decisions about their businesses.

  Warren Buffett spends 80 to 90 percent of his day reading hundreds of pages to gather knowledge to be better at what he does. His industry thrives on information. Richard Branson never participated in the university, but he has begun and ran some of the most overthodox and successful companies in the world. Never stop learning. And continue to ask critical questions. That’s the only way to be relevant to your customers now and the next decade. Entrepreneurs are passionate lifelong students.

  4) You can handle risks.

  An entrepreneur tends to bite a little more than he can chew and hope he quickly learns to chew it. “- Roy Ash

  How much are you willing to lose for the work of your life? One of the biggest risks most entrepreneurs take is the decision to leave their jobs to pursue their dream careers. When it comes to it, can you make the decision to focus on the one that matters to you? Most people can not do it. Uncertainty can be overwhelming.

In Sweden, 6-hour working days increase productivity, energy and happiness

20160504122807-shutterstock-400847059

 

 

Office benefits like free snacks and gym membership discounts just go so far. Appears, if you really want to make your employees happy, consider cutting their hours.

That’s what a Swedish city found. Recently, researchers in the country’s second largest city, Gothenburg, conducted a 23-month study that tested a six-hour working day for nurses in a healthcare center. From February 2015 to December 2016, the researchers examined the effects of a shorter working week of 68 female nurses, a profession considered to be very stressful. Nursing hours were cut, but their salary was in

They found that nurses’ productivity levels increased as a result of working shorter days. They took fewer days and were obviously happier and more energetic. Overall, nurses who worked for six hours worked 4.7 per cent fewer days of sickness than when they worked eight hours.

The proportion of nurses who still had energy after their shift also increased – from about 20 percent to 50 percent for those who worked six hours a day. This extra energy may be partly because the six-hour group increased its physical activity by 24 percent over the duration of the study. “Less fatigue and more physical activity is the big improvement,” said Bengt Lorentzon, one of the researchers who conducted the study, The Washington Post.

They found that nurses’ productivity levels increased as a result of working shorter days. They took fewer days and were obviously happier and more energetic. Overall, nurses who worked for six hours worked 4.7 per cent fewer days of sickness than when they worked eight hours.

The proportion of nurses who still had energy after their shift also increased – from about 20 percent to 50 percent for those who worked six hours a day. This extra energy may be partly because the six-hour group increased its physical activity by 24 percent over the duration of the study. “Less fatigue and more physical activity is the big improvement,” said Bengt Lorentzon, one of the researchers who conducted the study, The Washington Post.

However, the study did not take long to determine if shorter working days would lead to long-term improved health for employees – thereby reducing healthcare costs for employers – noted Lorentzon.

The study concluded that by working for shorter days, nurses managed their tasks better and were happier, healthier and less stressed. “They would go the extra mile,” said Lorentzon. “They had more time to sit and listen, read a book, watch a magazine with [patients] or comfort those who do not feel so good.”

Employers with shorter working weeks for employees may worry about the costs of having additional jobs to complete (as for nurses) jobs that consider the savings that more productive employees would receive. But for companies that do not trust shift workers, the potential for increased productivity can take six hours to experiment with.