Systemhus kraftsamlar och genomför en intern kommunikations- och strategidag

Systemhus utvecklas i rask takt och har under den senaste tiden genomfört ett antal nyrekryteringar och fler kommer. Detta i kombination med att fler och fler intressanta projekt är på väg in ökar behovet av en effektiv intern kommunikation och samordning.

Därav var nu det dags att samla så många som möjligt i organisationen för att utveckla strategin men även skapa ett trevligt tillfälle att träffas, då många dagligen är utspridda och arbetar i olika projekt.

Teambuilding-Systemhus.jpg

 

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Ådö Etapp 1 – Thony Norelli

 

Pågående projekt

FireShot Capture 007 - Ado – SYSTEMHUS - https___systemhus.se_ado-etapp_

Att lämna storstadens myller med tempo och komma ut till Ådö är en fantastisk kontrast. På den en långa parkliknande halvön kommer Systemhus att uppföra, först fyra lägenheter i en BRF, följt av ytterligare 12 lägenheter. Här får du tillgång till egen bad- och båtplats på 100 meters avstånd och de stora ekarna runt fastigheten skuggar på varma sommardagar. Upplands Bro som är närmaste samhälle har all tillgänglig service på nära avstånd. Från Pendeltågsstationen är du på i Stockholm City på 34 minuter. Hit till Upplands Bro har Täby galopp flyttat 2016. Då öppnades portarna till Sveriges nya huvudstadsbana för galoppsport, Bro Park.
Här rids fartfyllda, färgrika och spännande kapplöpningar. På någon kilometers avstånd från fastigheten ligger Europas finaste golfbanor: Bro Hof slotts golfklubb. Den ligger bara några kilometer från Ådö.

Adofasad

SYSTEMHUS I SAMMANDRAG – Thony Norelli Sweden

SyStemhuS AB (puBl) driver i huvudsak flerbostadsprojekt med hyresrätten som upplåtelse- form. Bolaget arbetar över hela landet och givet dagens marknadsförhållanden så är förutsätt- ningarna gynnsamma på alla befintliga och planerade projekt. Bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter.

För oSS Är VArJe ProJeKT UniKT och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda sam- arbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst kommersiella bo- stadsköpare och lokalanvändare men vi arbetar även direkt med kommande hyresgäster. idag utvecklar bolaget c a 1 200 byggrätter med tonvikt i Mellansverige. Takten beräknas öka under fortsättningen av 2018 för att under 2019 förväntas accelerera. nu saluför Systemhus också attefallshus under varumärket Min Attefallare, för att säkerställa kvaliteten på husen så har vi förvärvat en del i ett bolag som har sin verk- samhet i Sverige.

systemhus-i-sammandrag-thony-norelli-swedenconverted-1-638

Attefallshus massproduceras

SyStemhuS hAr etABlerAt ett samarbete med Mälardalens Husproduktion AB som driver en husfa- brik i haga utanför harbo i heby kommun. I avtalet med mälardalens husproduktion AB har Systemhus 10% ägarandel. inledningsvis produceras husblock för bl a attefallshus. Att utifrån kundens beställning till slutleverans kunna erbjuda konkurrenskraftiga produktionstider har varit en viktig strategi för Systemhus, likväl som att säkerställa erforderlig kvalitet och minimal miljöpåverkan i samtliga led.

lÄGet I upplAnD är strategiskt valt för leveranser över hela riket. Bara inom några timmar kan leveranser ske till hela Mellansverige. Systemhus räknar med positiva kassaflöden redan under hösten och satsningen är helt i linje med Systemhus ambition att gynna svensk industri och samtidigt kvalitets- och miljösäkra företagets byggproduktion. genom att bygga in trä i huskonstruktionen binds koldioxid. Detta i kombina- tion med kortare transportavstånd med mindre koldioxidutsläpp innebär totalt sett en minskad koldioxid- förbrukning i linje med Systemhus klimatstrategi.

Uppföljning av våra humanitära insatser i Indien

I förra veckan meddelade Systemhus att de påbörjat ett välgörenhetsprojekt som går hand i hand med Systemhus vision #allaskabo där vi stödjer ett projekt som bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien. Idag fick vi en sammanställning samt bilder från våra vänner.

IMG20180824100549-300x300

Det var ett lyckat event och vi mättade under två bespisningar, frukost och lunch, drygt 2 100 personer varav många barn vilket ju är speciellt glädjande. Nästa event kommer att ske i december och vi är redan i färd med planeringen tillsammans med våra indiska partners.

 

Hope Quotes | Thony Norelli

 

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.”
― John Lennon

 

“I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.”
― Stephenie Meyer

 

“They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for.”
― Tom Bodett

 

 

 

A friend is someone who knows all about you and still loves you | Quotes

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
― Mark Twain

“So many books, so little time.”
― Frank Zappa

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”
― Albert Einstein

“I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.”
― Marilyn Monroe

 

 

Thony Norelli | Inspirational Quotes

Never-Let-Go

“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”
― Marilyn Monroe

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
― Albert Einstein

 

 

 

 

 

What is environment ?

If we do not want to go into the intricacies of the term, then we can define environment as everything that surrounds us. Whatever we see around us is confined to the living component of the human eco-system. With time, the concept has undergone modifications. Today, environment means a single system of the interacting living and non-living natural components of the earth.

07ccdecc4af33af3bd7d2bc002ce6dc5--good-morning-messages-happy-quotes

But the earth is not the only planet of the solar family, which again belongs to our home Galaxy — the Milky Way. There are about 100 billion such galaxies floating in the vast universe, each containing about 100 billion stars!! In this universe, not a single event can be said to be isolated, and no object is independent of the rest.

CDMsL1VWgAAxinr.jpg large

Since everything is interrelated with every other thing, logic demands-that the entire universe is our environment. But, for practical reasons, environmental study deals only with the system of interaction between non-living and living components of the globe.

 

Business Enviornment – The Combination of internal and external factors

 

Business environment is the sum total of all external and internal factors that influence a business. You should keep in mind that external factors and internal factors can influence each other and work together to affect a business.

Understanding the environment within which the business has to operate is very important for running a business unit successfully at any place.

As stated earlier , the success of every business depends on adapting itself to the environment within which it functions. For example, when there is a change in the government polices,the business has to make the necessary changes to adapt itself to the new policies. Similarly ,a change in the technology may render the existing products obsolete, as we have seen that the introduction of computer has replaced the typewriters; the colour television has made the black and white television out of fashion.
Again a change in the fashion or customers’ taste may shift the demand in the market for a particular product, e.g., the demand for jeans reduced the sale of other traditional wear
. All these aspects are external factors that are beyond the control of the business. So the business units must have to adapt themselves to these changes in order to survive and succeed in business. Hence, it is very necessary to have a clear understanding of the concept of business environment and the nature of its various components.

– FEATURES OF BUSINESS ENVIRONMENT

On the basis of the above discussion the features of business environment can be
summarized as follows

(a) Business environment is the sum total of all factors external to the business firm and
that greatly influence their functioning.

(b) It covers factors and forces like customers, competitors, suppliers, government, and
the social, cultural, political, technological and legal conditions.

(c) The business environment is dynamic in nature, that means, it keeps on changing.

(d) The changes in business environment are unpredictable. It is very difficult to predict
the exact nature of future happenings and the changes in economic and social
environment. .

(e) Business Environment differs from place to place, region to region and country to
country.

Business environment : concept and components (internal and external)

Business establishes, grows or operates and dies in environment. It exchanges resources I environment. It collects inputs i.e. Man money, materials, machines etc. And provides output i.e. Goods and services in the environment. Environment means surrounding. Business environment defines as a force that affects on organizational performance. It includes internal an eternal factors. It provides opportunities and threats.

1.. Internal environment

It is defined as all the forces or conditions that are available within an environment that affects on organization and business. It is also known as controllable factors because business can control them. It includes

I. Employees

Business hires employees. It is the major internal factor. It works inside the business. It can be controlled by the business. Employees differ in skill, knowledge, morality, and attitude and so on. When managers and employees have difference in goals an beliefs then conflict may arise. The task of management is to divide the work and assign the work to the suitable employee and handle the conflict.

Ii. Shareholders:

Management deals with many shareholders. Shareholders have the right of ownership, power of management and voting right. The actual management of organization is carried out by elected representative of shareholders jointly known as boar of directors. Boards of directors have the responsibility of overseeing the management of organization. It plays the major role in formation of objectives, policies, strategies of the organization as well as their implementation.

Iii. Organization structure:

It is located inside the organization. The arrangement of various facilities, pattern of relationships among the various department, responsibility, authority and communication is the organization structure. It also included specialization and span of control.

Iv. Organization culture:

The sets of values that help the members to understand what organization stand for how it does work, what it considers, cultural values of business forces of business and so on. It helps in direction of activities.

2. External environment (PEST)

All the forces and condition that cannot be controlled by the business is called external environment. . It is also known as uncontrollable factors because business can’t control them. It is located outside the business. It affects on organizational performance.

It includes:

I. Economic environment.

It indicates the condition of economy in which business organization operates. It has continuous and great impact on business. It includes national income, production, inflation, savings, investment, price, government activities. Business person must have constant watch on this factor.

Ii. Political or legal environment

It is defined as rules and regulations determined by the government. Business must fulfill demand of government. There should be non violation of rules and regulation of government. Business should avoid unfair trade and should provide essential information to the government.

Iii. Social environment.

Business must have good environment where a business can be established neatly. Business also helps in employment opportunities generation. There should be socio cultural understanding and application of anti pollution measures.

Iv. Technological environment:

It defines about the methods available for converting resources into product or services. It transforms inputs into output. Inputs means material, capital, man, machine. It affects on business. It helps to change the level of job, skill, and product and so on. There can be innovation, development of scientific techniques which encouraged mass production and distribution.