Journalist dömd för förtal | SVT Nyheter

1544612066

 

En frilansjournalist i Västmanland döms av Svea hovrätt till böter för att ha förtalat en affärsman.

Journalisten har skickat mejl till två personer där han utpekat affärsmannen som en brottsling och framfört nedsättande omdömen om honom.

Hovrätten skriver i domen att journalisten inte skyddas av tryckfrihetsförordningen eftersom reglerna inte värnar den som begår brott, i det här fallet förtal. Journalisten döms till böter och ska dessutom betala sina egna och affärsmannens advokatkostnader.

I Västmanlands tingsrätt friades journalisten.

Advertisements

SYSTEMHUS – Norberg Pågående projekt

Norberg
Pågående projekt

norberg-low

Om Norberg

I norra Västmanland på gränsen till Dalarna ligger Norbergs kommun. Redan under 1000-talet var bygden ett nav för gruv- och järnindustrin, det var i Norberg som gruvnäringen lade grunden för dagens Bergslagen.
I Norbergs kommun finns det goda förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid. Här finns ett stort utbud av kulturmiljöer, hantverk, gott om natur, bra fritidsverksamhet och ett rikt föreningsliv. Norberg erbjuder besökare och invånare idrottsaktiviteter under hela året – på vintern till exempel Engelbrektsloppet och under sommaren Engelbrektsturen.

Bostäderna

Bostäderna finns från 1 rok till 5 rok i storlekarna från 32, 71 och 85 kvm, exakt boyta kommer att förmedlas i samband med upplåtelseavtal.
Vår primära hyresrättsprodukt kallar vi ”Ett till fem” där vi tillsammans med bland annat Millimetern Arkitekter tagit fram ett banbrytande modulsystem som förenklar både
projektering och byggnation väsentligt. Systemhus kan nu matcha allmännyttans hyressättning på i princip alla orter med en accepterbar avkastning.

 

The eclipse group donation program has equipped children in India…

The eclipse group donation program, which includes the property developer company Systemhus, has been active in a village in India the day before Christmas. The program representatives met children in the village and supported them with shoes and clothes.

Eclipse-Indieninsats

The need for non-profit support efforts in the global local community is extensive and entrepreneurs working on realizing business ideas are often very well aware of the human beings’ primary needs,such as food, clothing and a place to sleep. The program was started from a will to support vulnerable people and to contribute to the development of the global society, something that has beenconcretizedby this distribution of shoes and clothes.

We are building tomorrow’s corporate business! Our investments are usually in startups in fine tech, apps and real estate. This way we have good returns and secure investments. The company also acquires and manages own property projects. To know more, please visit https://eclipseassets.com/

Systemhus utvärderar hashtag allaskabo – SYSTEMHUS

 

b198d71958c68ab8_800x800ar

Systemhus, som skapat hashtag #allaskabo, har nu gjort en utvärdering och kan glädjande konstatera att introduktionen har blivit inte mindre än en succé. Google visar att 3 580 resultat kommer upp av vilka Systemhus står för de flesta. Begreppet ”alla ska bo” är Systemhus vision om att skapa förutsättningar för alla, att kunna ha en egen bostad oavsett

 

inkomst och skede i livet. – Även andra företag har uppmärksammat Systemhus hashtag och vision vilket vi är mycket stolta över. Tack alla ni som är med och bidrar till att skapa möjligheter för ett ökat

 

bostadsbyggande genom att kommunicera #allaskabo. Vi fortsätter nu arbetet med positiv energi, säger Linus Söder, vd Systemhus AB (Publ).

 

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

 

 

 

NATHATAD – THONY NORELLI

image-1

Thony är en entreprenör i ordets rätta bemärkelse.
Han har sedan barnsben startat projekt och sett lösningar där andra ser problem.
Den där innovativa ådran gör att det snabbt händer saker, och det har hänt att det ibland blivit i lite väl godtrogen anda. Samtidigt är välvilja något som är starkt integrerat i Thonys ryggmärg och också ett typ av val i människosyn. Att tro gott om människor.
Med detta i åtanke så är det extra besynnerligt att just Thony har fått en stalker som bestämt sig för att förgöra honom i företagsväg. Det visar på hur ruggigt allmängiltigt detta ämne är; näthat. För att kvalificera så ska du ha eller göra något som sticker i någons ögon och sen är det i princip klart.
I Thonys fall är det med största sannolikhet pengarna som är i omlopp som skapar klådan hos hans stalker.
Thony har sedan starten på sitt yrkesliv på 80-talet, hängt med i utvecklingen av både IT samt andra instanser av samhället, och genom den ständigt klarsynta uppdateringen av vad som är behov och efterfrågan så har denna skickligt analytiske man uppnått många toppar i sin karriär.

Idag driver Thony ett antal bolag som befinner sig i såväl olika utvecklingsstadier som skiftande fält. Bland annat ett spännande projekt med hyresrätter i ett bolag vid namn Systemhus!(the word Systemhus should be a link to Systemhus website)

Läs mer här nedan där du finner länkar till Thonys företag samt egna hemsida.

Systemhus inför kvalitetsmodell och avbryter pågående affär med byggbolag

Systemhus-inför-kvalitetsmodell-och-avbryter-pågående-affär-med-byggbolag

Entreprenörskap betyder att se nya möjligheter, att bygga nya verksamheter samt även att utveckla branscher utifrån nya förutsättningar. Det är affärsmodellen, laget, teknologin och möjligheten att agera utifrån nya förutsättningar som är viktigt. Inom fem år kommer sannolikt mycket att se annorlunda ut när man talar i termer av affärs- och samhällsutveckling.

Att vara i en ”start-up” fas innebär att bli granskad och ifrågasatt på olika sätt, vilket ligger i sakens natur. Systemhus analyserar och utvärderar ”nuläget” i syfte att dra lärdomar samt fortsätta att utveckla bolaget genom att införa en kvalitetsmodell för uppföljning och styrning av verksamheten. I egenskap av en publik bostadsutvecklare är kommunikation tillsammans med ett effektivt kvalitetsarbete det som skapar grunden för att förverkliga entreprenörskap och Systemhus vision om att #allaskabo.

I processen med att införa kvalitetsmodellen utvecklas bl a rutinerna för Systemhus utvärdering av pågående och framtida affärer. Som en direkt följd meddelar Systemhus härmed att den pågående affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts och ej kommer att genomföras, då det är juridiskt möjligt och inga aktier ännu inte har traderats. Personalen informeras idag och aktieägarna på kommande bolagsstämma den 11 december.

Att affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts påverkar dock inte processen med att slutföra bildandet av Systemhus Bygg AB, vars uppgift är att fortsätta att genomföra pågående entreprenader och planerade projekt baserat på industriellt levererade helhetslösningar. Systemhus fortsätter att notera en fortsatt mycket stor projekttillströmning och expansion samt utvecklar samtidigt rutinerna för att utvärdera dessa i enlighet med kvalitetsmodellen.

”Som en publik bostadsutvecklare i en start-up fas får man räkna med både ris och ros för hanteringen av olika frågor. Systemhus har varit omskrivna den senaste tiden och i de fall där vi kan ha agerat fel tar vi till oss av kritiken och lär oss av vad som hänt. Det faktum att det är mycket information som ska kommuniceras har ökat komplexiteten i hanteringen. Vi åtgärdar nu detta, lär oss och utvecklas genom att införa en kvalitetsmodell för styrning och uppföljning. Detta parallellt som vi arbetar med att utveckla företagskulturen och skapa en lärande process”. – Tf vd Beatrice Udd, Systemhus AB.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Cryptoproperties – SYSTEMHUS – Thony Norelli

Cryptoproperties – SYSTEMHUS

Systemhus har etablerat ett nytt affärsområde, Crypto Properties. Verksamheten kommer utifrån befintlig projektportfölj att vara exploatering och färdigställande av lämpliga fastigheter vilka hyrs ut till hostingföretag som bedriver datamining. Systemhus har startat ett samarbete med en ledande aktör inom datamining.

Processen kräver stora mängder el men genererar samtidigt en omfattande värme som kan återvinnas. På grund av att vi använder vår miljövänliga gröna energi som dras från vindkraftverk i norra europeiska regioner samt utvecklingen för återvinning av överskottsvärme skapar vi ett klimatsmart energiflöde i vår verksamhet.

Systemhus ansvarar för ombyggnad och uppgradering samt nybyggnation, inklusive förberedelse för distribution av nödvändig elektrisk kapacitet och tillhörande elinstallationer i lokalerna.

Systemhus kommenterar dagens artiklar i Upsala Nya Tidning

Systemhus-kommenterar-dagens-artiklar-i-Upsala-Nya-Tidning

Systemhus meddelar härmed att företaget sannolikt har utsatts för en falsk tillvitelse av en tidigare arbetskollega. 

Falskeligen har det påståtts att oegentligheter skulle ha begåtts och följaktligen har bolaget idag blivit kontaktat av polis. De ”oegentligheter” bolagets ledning anklagats för har ej någon förankring i verkligheten men Systemhus framställs i dålig dager vilket har fått till följd att två reportrar publicerat artiklar i Fagersta Posten och Upsala Nya Tidning.

Företaget reagerar främst på det sätt som publiceringarna har skett och refererar även till rubriceringen falsk tillvitelse när det handlar om dessa två reportrar. Systemhus kommer att vidta rättsliga åtgärder och förbereder sig för fler artiklar. Beroende på utformningen av dessa och innehållet kommer bolaget att bedöma eventuella rättsliga åtgärder från fall till fall för att skydda bolaget och aktieägarna mot falsk tillvitelse.

– Systemhus är sannolikt ett av marknadens mest intressanta snabbväxande bolag inom fastighetsbranschen och som har skapat en plattform för att kraftfullt kunna gå in på marknaden och bygga bort den rådande bostadsbristen på framförallt hyresrätter i Sverige. Som ett publikt bolag välkomnar vi en genomlysning, men det måste ske under ordnade former och inte genom falsk tillvitelse med medias goda minne som i detta fall. Vi kommer inom de närmaste veckorna att informera om flera nya projekt via våra sedvanliga kanaler, säger Linus Söder, vd på Systemhus.

Systemhus har tidigare innan dagens artiklar kallat till pressträff imorgon kl. 15:00 i företagets lokaler i Enköping och välkomnar media.

Systemhus har ej beretts tillfälle att kommentera dagens publicerade artiklar.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Systemhus försäljning av attefallare ökar kraftigt – Thony Norelli

Systemhus expanderar sin husproduktion. Genom förvärvet av SGE öppnas dörren till ytterligare leverantörer.

Systemhus kunde i förra veckan informera om förvärvet av SGE Construction AB som innebär att Systemhus byggnadskapacitet markant har förstärkts och i samband med detta kan företaget nu även meddela att försäljningen av attefallare kraftigt ökat.

Sedan tidigare har Systemhus en minoritetspost i Mälardalens Husproduktion AB som för närvarande har nått sitt kapacitetsmässiga produktionstak och för att omhänderta den ökade försäljningen av attefallare startar nu Systemhus upp en egen husproduktion i Lettland via SGE Constructions upparbetade kanaler. Det innebär att Systemhus till 100% kan styra produktionen till att matcha efterfrågan på attefallare.

Uppstarten av en fabrik i Lettland är ett direkt resultat av det i dagarna intensiva arbete som pågår med att integrera de båda företagen, både personal- och strukturmässigt, för att nu effektivt kunna fortsätta att ta hand om befintliga kunder och realisera Systemhus kraftigt växande projektportfölj och ökade attefallsförsäljning.

Systemhus satsar på hyresrätter – Thony Norelli

Bostadsköerna i Sveriges kommuner ringlar sig långa. Ett stort fokus på att bygga vinstdrivande bostadsrätter och låga räntor har skapat en enorm brist på hyresrätter.

Det låga antalet byggda hyresrätter sätter käppar i hjulet för alla som vill flytta och de som behöver ett förstahandskontrakt. Detta faktum vill nu Systemhus ändra på. Oavsett om det är ditt första boende eller om det är dags för något mindre eller större så hjälper vi dig! #allaskabo.

systemhus-satsar-pa-hyresratter

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se