Thony Norelli sweden – Digital communications & PR made easy

Data transmission, digital transmission or digital communication is the transmission of data (a digital bitstream or digitized analog signal) over a point-to-point or point-to-multipoint communication channel.

Bo Thony Norelli

Digital communication is a process of devices that communicate information digitally.

Save valuable time by doing everything in one place:

– Monitor media coverage

– Publish and distribute stories

– Connect with your key contacts

– Analyze which actions were given successful results

Social media requires another way of communicating and writing as to how you write, who you communicate with and how your message is received. By using social media tools exercise and evaluation of their social media writing capabilities.

 

Advertisements

Systemhus introducerar Byggsvepet

Byggbranschen genomgår en snabb förändring baserat på nya förutsättningar för bygg- och bostadsmarknaden. Omvärldsförändringar, marknaden och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika branschaktörer.
systemhus-introducerar-byggsvepet
Systemhus påverkas som alla företag i branschen av utvecklingen och arbetar intensivt med att ta vara på nya möjligheter och samtidigt hantera vardagliga utmaningar. När vi nu går från ett skede att vara ett företag i den så kallade start-up fasen till att expandera och arbeta med större projekt, blir den interna och externa kommunikationen strategiskt viktiga områden.
 

Företaget kommer som ett led i strävan att vara ett publikt bolag att nu dela observationer och nyheter inom branschen samt informera om vad företaget arbetar med i form av nyhetsbrevet ”Byggsvepet” varannan vecka.

– Att bygga bostäder för människor utifrån deras aktuella livssituation och ekonomiska förutsättningar, #allaskabo, innebär även att ta ansvar för att vara med och utveckla samhället. Som alla företag i branschen arbetar vi systematiskt med att observera händelser och trender i samhället. Vi vill nu fortsätta att utveckla vårt pressrum och hur vi delar med oss av en del av våra observationer och nyheter inom branschen samt även informera om vad Systemhus arbetar med, säger Beatrice Udd, tillförordnad vd i Systemhus AB (Publ).

Nummer 3 av Byggsvepet från Systemhus

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet” en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, där bolagets olika företrädare kommer till tals.

Branschsignaler

Som Byggsvepet tidigare poängterat står bostadspolitiken inför ett avgörande vägskäl, behovet av en bred politisk samsyn på den svenska bostadsmarknaden är brådskande för att driva igenom nödvändiga reformer som kan göra bostadsmarknaden mer välfungerande för alla i linje med bolagets vision om att #allaskabo.

I en debattartikel i Dagens Industri idag skriver, Andreas Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel på Stockholms Handelskammare, med konklusionen att kostnaden för bostadsbristen för Sveriges storstäder är drygt 50 miljarder kronor i utebliven tillväxt varje år. Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner. När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem, utan en utmaning för hela samhället och landets investeringskraft påverkas.

I Stockholm t ex vittnar många företag sedan en tid om att bostadsmarknaden i många fall utgör ett oöverstigligt hinder när man ska rekrytera personal. Dessutom förvärras trångboddheten och integrationen försvåras när boendesegregationen cementeras. Bostadsmarknaden avhandlas i den överenskommelse som regeringspartierna har slutit tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Förslag som exempelvis nämns är fri hyressättning vid nybyggnation, avskaffad ränta på uppskovsbeloppet vid flytt och en omfattande skattereform som ska ”bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt”.

Förslaget om fri hyressättning som diskuteras kommer dock sannolikt att endast marginellt påverka branschen eftersom detta i praktiken har varit en realitet sedan 2011. Det som däremot är avgörande för bostadsutvecklarens kalkyl är produktionspriset baserat på ett industriellt produktionssätt i syfte att hålla kostnaderna nere.

Hursomhelst är förslagen steg i rätt riktning, men behovet av genomgripande förändringar som sänker trösklarna, ökar rörligheten och möjliggör för människor att flytta till och bo i bostäder som passar dem oberoende situation i livet kvarstår. Det behövs även en politik för den som idag helt saknar möjligheter att efterfråga en egen bostad.

Politiska företrädare har tidigare visat att de kunnat samla sig kring svåra frågor som t ex uppgraderingen av ATP-systemet. Frågorna var inte konfliktfria men visade på viljan att ta ett gemensamt politiskt ansvar. Nuvarande problematik på svensk bostadsmarknad är av samma dignitet och kräver en samsyn mellan partierna.

BYGGSVEPET – SYSTEMHUS – Thony Norelli

byggsvepet

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar imarknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling.

Branschsignaler

Branschen spår i dagarna att under 2019 minskar byggandet med ytterligare runt 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas. Det innebär att antalet nya bostäderär långt under det långsiktiga behovet som Boverket beräknar till cirka 67 000 bostäder per år.

Utvecklingen runt om i landet går i olika riktning. Det kan noteras att byggandet ökar kraftigt i Göteborg, blir oförändrat i Malmösamt minskar något i medelstora och mindre kommuner. Samtidigt sker en kraftig inbromsning i Stockholm och i större kommuner utanför storstadsregionerna där det tidigare har påbörjats ett stort antalnya bostäder.

Journalist dömd för förtal | SVT Nyheter

1544612066

 

En frilansjournalist i Västmanland döms av Svea hovrätt till böter för att ha förtalat en affärsman.

Journalisten har skickat mejl till två personer där han utpekat affärsmannen som en brottsling och framfört nedsättande omdömen om honom.

Hovrätten skriver i domen att journalisten inte skyddas av tryckfrihetsförordningen eftersom reglerna inte värnar den som begår brott, i det här fallet förtal. Journalisten döms till böter och ska dessutom betala sina egna och affärsmannens advokatkostnader.

I Västmanlands tingsrätt friades journalisten.

SYSTEMHUS – Norberg Pågående projekt

Norberg
Pågående projekt

norberg-low

Om Norberg

I norra Västmanland på gränsen till Dalarna ligger Norbergs kommun. Redan under 1000-talet var bygden ett nav för gruv- och järnindustrin, det var i Norberg som gruvnäringen lade grunden för dagens Bergslagen.
I Norbergs kommun finns det goda förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid. Här finns ett stort utbud av kulturmiljöer, hantverk, gott om natur, bra fritidsverksamhet och ett rikt föreningsliv. Norberg erbjuder besökare och invånare idrottsaktiviteter under hela året – på vintern till exempel Engelbrektsloppet och under sommaren Engelbrektsturen.

Bostäderna

Bostäderna finns från 1 rok till 5 rok i storlekarna från 32, 71 och 85 kvm, exakt boyta kommer att förmedlas i samband med upplåtelseavtal.
Vår primära hyresrättsprodukt kallar vi ”Ett till fem” där vi tillsammans med bland annat Millimetern Arkitekter tagit fram ett banbrytande modulsystem som förenklar både
projektering och byggnation väsentligt. Systemhus kan nu matcha allmännyttans hyressättning på i princip alla orter med en accepterbar avkastning.

 

The eclipse group donation program has equipped children in India…

The eclipse group donation program, which includes the property developer company Systemhus, has been active in a village in India the day before Christmas. The program representatives met children in the village and supported them with shoes and clothes.

Eclipse-Indieninsats

The need for non-profit support efforts in the global local community is extensive and entrepreneurs working on realizing business ideas are often very well aware of the human beings’ primary needs,such as food, clothing and a place to sleep. The program was started from a will to support vulnerable people and to contribute to the development of the global society, something that has beenconcretizedby this distribution of shoes and clothes.

We are building tomorrow’s corporate business! Our investments are usually in startups in fine tech, apps and real estate. This way we have good returns and secure investments. The company also acquires and manages own property projects. To know more, please visit https://eclipseassets.com/

Systemhus utvärderar hashtag allaskabo – SYSTEMHUS

 

b198d71958c68ab8_800x800ar

Systemhus, som skapat hashtag #allaskabo, har nu gjort en utvärdering och kan glädjande konstatera att introduktionen har blivit inte mindre än en succé. Google visar att 3 580 resultat kommer upp av vilka Systemhus står för de flesta. Begreppet ”alla ska bo” är Systemhus vision om att skapa förutsättningar för alla, att kunna ha en egen bostad oavsett

 

inkomst och skede i livet. – Även andra företag har uppmärksammat Systemhus hashtag och vision vilket vi är mycket stolta över. Tack alla ni som är med och bidrar till att skapa möjligheter för ett ökat

 

bostadsbyggande genom att kommunicera #allaskabo. Vi fortsätter nu arbetet med positiv energi, säger Linus Söder, vd Systemhus AB (Publ).

 

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

 

 

 

NATHATAD – THONY NORELLI

image-1

Thony är en entreprenör i ordets rätta bemärkelse.
Han har sedan barnsben startat projekt och sett lösningar där andra ser problem.
Den där innovativa ådran gör att det snabbt händer saker, och det har hänt att det ibland blivit i lite väl godtrogen anda. Samtidigt är välvilja något som är starkt integrerat i Thonys ryggmärg och också ett typ av val i människosyn. Att tro gott om människor.
Med detta i åtanke så är det extra besynnerligt att just Thony har fått en stalker som bestämt sig för att förgöra honom i företagsväg. Det visar på hur ruggigt allmängiltigt detta ämne är; näthat. För att kvalificera så ska du ha eller göra något som sticker i någons ögon och sen är det i princip klart.
I Thonys fall är det med största sannolikhet pengarna som är i omlopp som skapar klådan hos hans stalker.
Thony har sedan starten på sitt yrkesliv på 80-talet, hängt med i utvecklingen av både IT samt andra instanser av samhället, och genom den ständigt klarsynta uppdateringen av vad som är behov och efterfrågan så har denna skickligt analytiske man uppnått många toppar i sin karriär.

Idag driver Thony ett antal bolag som befinner sig i såväl olika utvecklingsstadier som skiftande fält. Bland annat ett spännande projekt med hyresrätter i ett bolag vid namn Systemhus!(the word Systemhus should be a link to Systemhus website)

Läs mer här nedan där du finner länkar till Thonys företag samt egna hemsida.

Systemhus inför kvalitetsmodell och avbryter pågående affär med byggbolag

Systemhus-inför-kvalitetsmodell-och-avbryter-pågående-affär-med-byggbolag

Entreprenörskap betyder att se nya möjligheter, att bygga nya verksamheter samt även att utveckla branscher utifrån nya förutsättningar. Det är affärsmodellen, laget, teknologin och möjligheten att agera utifrån nya förutsättningar som är viktigt. Inom fem år kommer sannolikt mycket att se annorlunda ut när man talar i termer av affärs- och samhällsutveckling.

Att vara i en ”start-up” fas innebär att bli granskad och ifrågasatt på olika sätt, vilket ligger i sakens natur. Systemhus analyserar och utvärderar ”nuläget” i syfte att dra lärdomar samt fortsätta att utveckla bolaget genom att införa en kvalitetsmodell för uppföljning och styrning av verksamheten. I egenskap av en publik bostadsutvecklare är kommunikation tillsammans med ett effektivt kvalitetsarbete det som skapar grunden för att förverkliga entreprenörskap och Systemhus vision om att #allaskabo.

I processen med att införa kvalitetsmodellen utvecklas bl a rutinerna för Systemhus utvärdering av pågående och framtida affärer. Som en direkt följd meddelar Systemhus härmed att den pågående affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts och ej kommer att genomföras, då det är juridiskt möjligt och inga aktier ännu inte har traderats. Personalen informeras idag och aktieägarna på kommande bolagsstämma den 11 december.

Att affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts påverkar dock inte processen med att slutföra bildandet av Systemhus Bygg AB, vars uppgift är att fortsätta att genomföra pågående entreprenader och planerade projekt baserat på industriellt levererade helhetslösningar. Systemhus fortsätter att notera en fortsatt mycket stor projekttillströmning och expansion samt utvecklar samtidigt rutinerna för att utvärdera dessa i enlighet med kvalitetsmodellen.

”Som en publik bostadsutvecklare i en start-up fas får man räkna med både ris och ros för hanteringen av olika frågor. Systemhus har varit omskrivna den senaste tiden och i de fall där vi kan ha agerat fel tar vi till oss av kritiken och lär oss av vad som hänt. Det faktum att det är mycket information som ska kommuniceras har ökat komplexiteten i hanteringen. Vi åtgärdar nu detta, lär oss och utvecklas genom att införa en kvalitetsmodell för styrning och uppföljning. Detta parallellt som vi arbetar med att utveckla företagskulturen och skapa en lärande process”. – Tf vd Beatrice Udd, Systemhus AB.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Cryptoproperties – SYSTEMHUS – Thony Norelli

Cryptoproperties – SYSTEMHUS

Systemhus har etablerat ett nytt affärsområde, Crypto Properties. Verksamheten kommer utifrån befintlig projektportfölj att vara exploatering och färdigställande av lämpliga fastigheter vilka hyrs ut till hostingföretag som bedriver datamining. Systemhus har startat ett samarbete med en ledande aktör inom datamining.

Processen kräver stora mängder el men genererar samtidigt en omfattande värme som kan återvinnas. På grund av att vi använder vår miljövänliga gröna energi som dras från vindkraftverk i norra europeiska regioner samt utvecklingen för återvinning av överskottsvärme skapar vi ett klimatsmart energiflöde i vår verksamhet.

Systemhus ansvarar för ombyggnad och uppgradering samt nybyggnation, inklusive förberedelse för distribution av nödvändig elektrisk kapacitet och tillhörande elinstallationer i lokalerna.