Thony Norelli sweden – Digital communications & PR made easy

Data transmission, digital transmission or digital communication is the transmission of data (a digital bitstream or digitized analog signal) over a point-to-point or point-to-multipoint communication channel.

Bo Thony Norelli

Digital communication is a process of devices that communicate information digitally.

Save valuable time by doing everything in one place:

– Monitor media coverage

– Publish and distribute stories

– Connect with your key contacts

– Analyze which actions were given successful results

Social media requires another way of communicating and writing as to how you write, who you communicate with and how your message is received. By using social media tools exercise and evaluation of their social media writing capabilities.

 

Advertisements

Systemhus kraftsamlar och genomför en intern kommunikations- och strategidag

Systemhus utvecklas i rask takt och har under den senaste tiden genomfört ett antal nyrekryteringar och fler kommer. Detta i kombination med att fler och fler intressanta projekt är på väg in ökar behovet av en effektiv intern kommunikation och samordning.

Därav var nu det dags att samla så många som möjligt i organisationen för att utveckla strategin men även skapa ett trevligt tillfälle att träffas, då många dagligen är utspridda och arbetar i olika projekt.

Teambuilding-Systemhus.jpg

 

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

 

 

Ådö Etapp 1 – Thony Norelli

 

Pågående projekt

FireShot Capture 007 - Ado – SYSTEMHUS - https___systemhus.se_ado-etapp_

Att lämna storstadens myller med tempo och komma ut till Ådö är en fantastisk kontrast. På den en långa parkliknande halvön kommer Systemhus att uppföra, först fyra lägenheter i en BRF, följt av ytterligare 12 lägenheter. Här får du tillgång till egen bad- och båtplats på 100 meters avstånd och de stora ekarna runt fastigheten skuggar på varma sommardagar. Upplands Bro som är närmaste samhälle har all tillgänglig service på nära avstånd. Från Pendeltågsstationen är du på i Stockholm City på 34 minuter. Hit till Upplands Bro har Täby galopp flyttat 2016. Då öppnades portarna till Sveriges nya huvudstadsbana för galoppsport, Bro Park.
Här rids fartfyllda, färgrika och spännande kapplöpningar. På någon kilometers avstånd från fastigheten ligger Europas finaste golfbanor: Bro Hof slotts golfklubb. Den ligger bara några kilometer från Ådö.

Adofasad

SYSTEMHUS I SAMMANDRAG – Thony Norelli Sweden

SyStemhuS AB (puBl) driver i huvudsak flerbostadsprojekt med hyresrätten som upplåtelse- form. Bolaget arbetar över hela landet och givet dagens marknadsförhållanden så är förutsätt- ningarna gynnsamma på alla befintliga och planerade projekt. Bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter.

För oSS Är VArJe ProJeKT UniKT och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda sam- arbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst kommersiella bo- stadsköpare och lokalanvändare men vi arbetar även direkt med kommande hyresgäster. idag utvecklar bolaget c a 1 200 byggrätter med tonvikt i Mellansverige. Takten beräknas öka under fortsättningen av 2018 för att under 2019 förväntas accelerera. nu saluför Systemhus också attefallshus under varumärket Min Attefallare, för att säkerställa kvaliteten på husen så har vi förvärvat en del i ett bolag som har sin verk- samhet i Sverige.

systemhus-i-sammandrag-thony-norelli-swedenconverted-1-638

Attefallshus massproduceras

SyStemhuS hAr etABlerAt ett samarbete med Mälardalens Husproduktion AB som driver en husfa- brik i haga utanför harbo i heby kommun. I avtalet med mälardalens husproduktion AB har Systemhus 10% ägarandel. inledningsvis produceras husblock för bl a attefallshus. Att utifrån kundens beställning till slutleverans kunna erbjuda konkurrenskraftiga produktionstider har varit en viktig strategi för Systemhus, likväl som att säkerställa erforderlig kvalitet och minimal miljöpåverkan i samtliga led.

lÄGet I upplAnD är strategiskt valt för leveranser över hela riket. Bara inom några timmar kan leveranser ske till hela Mellansverige. Systemhus räknar med positiva kassaflöden redan under hösten och satsningen är helt i linje med Systemhus ambition att gynna svensk industri och samtidigt kvalitets- och miljösäkra företagets byggproduktion. genom att bygga in trä i huskonstruktionen binds koldioxid. Detta i kombina- tion med kortare transportavstånd med mindre koldioxidutsläpp innebär totalt sett en minskad koldioxid- förbrukning i linje med Systemhus klimatstrategi.

Uppföljning av våra humanitära insatser i Indien

I förra veckan meddelade Systemhus att de påbörjat ett välgörenhetsprojekt som går hand i hand med Systemhus vision #allaskabo där vi stödjer ett projekt som bedriver utspisning av mat till fattiga i Indien. Idag fick vi en sammanställning samt bilder från våra vänner.

IMG20180824100549-300x300

Det var ett lyckat event och vi mättade under två bespisningar, frukost och lunch, drygt 2 100 personer varav många barn vilket ju är speciellt glädjande. Nästa event kommer att ske i december och vi är redan i färd med planeringen tillsammans med våra indiska partners.

 

Hope Quotes | Thony Norelli

 

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.”
― John Lennon

 

“I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.”
― Stephenie Meyer

 

“They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for.”
― Tom Bodett

 

 

 

A friend is someone who knows all about you and still loves you | Quotes

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
― Mark Twain

“So many books, so little time.”
― Frank Zappa

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”
― Albert Einstein

“I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.”
― Marilyn Monroe

 

 

Thony Norelli | Inspirational Quotes

Never-Let-Go

“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”
― Marilyn Monroe

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
― Albert Einstein

 

 

 

 

 

Hon stärker teamet – Hyper Island gasar med åtta nya namn

 

static.breakit.sed05b1c468c7108a1ef2c04085-9a176cf9ff15e1c3214922d69a25869620ce782c.jpg

Det svenska utbildningsföretaget Hyper Island, nishat på att forma morgondagens spetskompetens inom det digitala området, vände förra året en lång rad av förlustår till vinst.

Rörelseresultatet blev 11,3 miljoner kronor vilket kan jämföras med en förlust på 2,4 miljoner kronor året innan. Men omsättningen rörde sig bara marginellt uppåt till 130 miljoner kronor och i samband med att bokslutet presenterades flaggade Hyper Islands vd Sofia Wingren att hela vinsten skulle investeras i tillväxt.

”Att styrelse och ägare väljer att återinvestera vinsten i sin helhet visar att de är fast beslutna att backa Hyper Islands fortsatta expansion, både geografiskt och inom nya affärsområden. Vi kommer att expandera”, sade hon då.

Nu kommer också ett konkret bevis på Hyper Islands expansionsplaner. Skolan har rekryterat åtta nya medarbetare med syfte att ”stärka bolagets affärsutveckling och globala närvaro”. Umberto Garabello axlar posten som finanschef och kommer bland annat att ansvara för skolans affärsutveckling. Tidigare hade han titeln business partner på Virgins London-kontor.

Helena Ekman blir ny teknikchef och Irena Busic blir skolans kommunikationschef.

”Jag är övertygad om att Umberto, Helena och Irena kommer vara ett bra komplement till Hyper Islands redan starka team. Alla tre kommer tillhöra ledningsgruppen och arbeta globalt”, säger Sofia Wingren i en kommentar.

Vidare rekryterar Hyper Island Maria Lindholm till tjänsten som client partner & lead business development, Heidi Rundt blir client partner, Mimmi Holm ska jobba som growth manager, Jamie Black får rollen som learning designer client partner och Natasha Arnborg blir relationship manager.

”De nyanställda kompletterar organisationen väl och kommer vara till stor hjälp under Hyper Islands fortsatta tillväxt”, slår Sofia Wingren fast.

 

Source : http://breakit.se/artikel/8788/hon-starker-teamet-hyper-island-gasar-med-atta-nya-namn